Breytas vårtermin

Nu har vårterminen dragit igång och vi håller på att repetera in en ny pjäs på beställning av skolverket. Uppdraget är jämnställdhet och kommer att ta upp bl.a hedersproblematik, flickors stress, sex och samlevnadsundervisning, heteronorm, sexuella trakasserier och naturligtvis jämnställdhet. Det är ett brett spektra men väldigt spännande att utforska.

Under våren ska runt i Sverige och spela våra föreställningar Falla mellan stolarna och Lika Olika, vi ska dessutom spela på Forumteaterfestivalen i Halmstad den 24-26 april.  På forumteaterfestivalen, som är öppen för alla, kan man delta i workshops och se flera olika föreställningar.  För mer info om Forumteaterfestivalen gå in på http://www.forumteater.se/

Breyta i Nykvarn

Tidigt vårterminen 2009

Vi inledde vårterminen 2009 med att spela två föreställningar för skolpersonalgrupper, socialtjänst barn och ungdomspsykiatri, polis, fritidsgårdspersonal, drogförebyggande personal, kyrka och antagligen några fler verksamheter i Nykvarn.

Vi var nog lite till mans och kvinns, trötta på morgonen men efter ett tag var publiken med på noterna och började stoppa och utforska handlingar i riktning mot att utveckla samverkan så att barn som riskerar att fara illa inte hamnar mellan stolarna för verksamheterna. På eftermiddagen hade alla vaknat till och det blev ordentlig fart på utbyten, trots att publiken bestod av så många. Tack för det gemensamma lärandet

Breyta repar för fullt nu på en ny produktion om jämställdhet riktad till skolpersonal. Det är roligt och känns ansvarsfullt. Vi fortsätter också att turnera med Falla mellan stolarna och Lika - Olika.

Förra årets sista spelningar gjorde vi i Skärholmen också de handlade om samverkan. Det var täta givande spelningar i små publikgrupper.


RSS 2.0