Likabehandling

På myndigheten för skolutvecklings hemsida står det så här om grunden för arbetet kring likabehandlingsplanen:

"Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i kraft. Den ålägger förskolor och skolor att upprätta likabehandlingsplaner för det förebyggande arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling.

Under hösten 2006 kom det ut allmänna råd och kommentarer för arbetet med att främja likabehandling och för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling."


RSS 2.0