Våra tidigare produktioner

Breytas produktioner:

  • "Bara" - om sexuella trakasserier. För gymnasieelever.  Är fortfarande aktuell och kan beställas.

  • "Bara vara" - om vänskap, svek, hemligheter och mobbing - för årskurs 6. Gjordes på beställning av Stockholms landsting kring tolvårsrapporten. Är fortfarande aktuell och kan beställas.

  • "Botten upp" - om alkohol och grupptryck - för högstadieelever. Spelades på skolor i Stockholm i samarbete med Stockholms nordvästra sjukvårdsdistrikt under flera år.

  • Spelet om Emmet - om kulturkrockar i skolan. För skolpersonal, skolhälsovård och socialtjänst.

Spelningar hösten 2007

Vi kommer att spela på likabehandlingskonferenser på dessa platser i höst:

  • 10/9 Stockholm
  • 11/9 Göteborg
  • 17/9 Luleå
  • 26/9 Sundsvall
  • 4/10 Karlstad
  • 8/10 Landskrona
Obs! Detta är inga öppna föreställningar, men föreställningen går att boka vid andra tillfällen!

Om forumteater

 

1. En scen  spelas upp för en publik. Scenen som spelas innehåller alltid
en konflikt, där minst en person blir förtryckt, eller illa behandlad av en
eller flera andra personer. Grundspelet slutar när det är som värst
dvs. i en olöst konflikt där någon beter sig kränkande mot någon annan, som
är i underläge.
   2. Samma scen spelas igen. Publiken uppmanas att stoppa spelet så fort
något utförs som leder till att någon på scenen blir utsatt för en
kränkning.
   3. Den person ur publiken som stoppat spelet inbjuds till scenen för att
där ta den utsattes roll.  Hon/han provar att spela på ett sätt så att
förtrycket minskar eller bryts.
Personen ur publiken gör ett utbyte . Efter att ha provat sitt förslag
går den som gjort utbytet tillbaka till sin plats i publiken.
   4. Den ursprungliga scenen spelas åter upp och andra ur publiken får
stoppa händelseförloppet och göra utbyten där alternativa sätt att bryta
förtrycket testas.

Likabehandling

På myndigheten för skolutvecklings hemsida står det så här om grunden för arbetet kring likabehandlingsplanen:

"Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i kraft. Den ålägger förskolor och skolor att upprätta likabehandlingsplaner för det förebyggande arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling.

Under hösten 2006 kom det ut allmänna råd och kommentarer för arbetet med att främja likabehandling och för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling."


Välkommen till forumteatergruppen Breytas blogg!

Just nu repeterar vi vår nya föreställning som vi gör på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling. Arbetsnamnet är "Allas lika värde" och handlar om kränkningar i skolvärlden. Pjäsen har premiär den 10/9 i Stockholm för att sedan visas på olika platser i landet under hösten. Pjäsen tar bl.a.upp ämnen som: "hetero-norm", nätmobbing, rasism och osynliga handikapp.

Välkommen till min nya blogg!


RSS 2.0