Om forumteater

 

1. En scen  spelas upp för en publik. Scenen som spelas innehåller alltid
en konflikt, där minst en person blir förtryckt, eller illa behandlad av en
eller flera andra personer. Grundspelet slutar när det är som värst
dvs. i en olöst konflikt där någon beter sig kränkande mot någon annan, som
är i underläge.
   2. Samma scen spelas igen. Publiken uppmanas att stoppa spelet så fort
något utförs som leder till att någon på scenen blir utsatt för en
kränkning.
   3. Den person ur publiken som stoppat spelet inbjuds till scenen för att
där ta den utsattes roll.  Hon/han provar att spela på ett sätt så att
förtrycket minskar eller bryts.
Personen ur publiken gör ett utbyte . Efter att ha provat sitt förslag
går den som gjort utbytet tillbaka till sin plats i publiken.
   4. Den ursprungliga scenen spelas åter upp och andra ur publiken får
stoppa händelseförloppet och göra utbyten där alternativa sätt att bryta
förtrycket testas.

RSS 2.0