Breyta på högskolor och universitet

Nu börjar vi spela på högskolor och universitet. Vi kommer att vara ett inslag i kurser om genus och sex och samlevnad. Studenterna på dessa kurser är praktiserande lärare. Det ska bli spännande, kul och förhoppningsvis lärorikt att träffa en massa engagerade lärare. Vi kommer att åka runt i hela Sverige. 

Falla mellan stolarna

Falla mellan stolarna-

Föreställningar för personalgrupper som arbetar med samverkan.

  

På uppdrag för Myndigheten för Skolutveckling har Breyta även skapat en pjäs som riktar sig till polis, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och skola.


Falla mellan stolarna heter den och utgörs av scener där samverkan är central för att barn som riskerar att fara illa inte ska falla mellan stolarna för dessa verksamheter. Under våren 2008 spelar vi föreställningen under konferenser riktade till polis, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri samt skola, anordnade av Myndigheten för skolutveckling.

Vill din kommun beställa Falla mellan stolarna?

Föreställningarna går att beställa till studiedagar. Vi erbjuder halvdagar med aktivt arbete och reflektion kring konkreta problemsituationer med anknytning till samverkan mellan verksamheter som har ansvar för barn och ungas välbefinnande.

  

  

  

  
  


Öppen föreställning 1 februari 2008

Föreställning för skolpersonal -

Att omsätta likabehandlingsplanen i praktiken


Den 1 februari 2008 inbjuder forumteatergruppen Breyta till föreställningen Lika - Olika. Vi erbjuder en halvdag med aktivt arbete och reflektion kring konkreta konfliktsituationer med anknytning till likabehandlingsarbetet i skolan.

I forumteater får publiken möjlighet att ingripa och förändra i det som händer på scenen.På uppdrag för Myndigheten för Skolutveckling har Breyta skapat pjäsen Lika - Olika som tar upp diskrimineringssgrunderna i likabehandlingslagen:


1                                       Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

2                                       Sexuell läggning

3                                       Funktionshinder

4                                       Kön eller sexuella trakasserier

5                                       Annan kränkande behandlingKommentarer från skolpersonal som sett föreställningen Lika - Olika på Likabehandlingskonferenser:


"Forumteatern var en fullträff. Vilket otroligt bra redskap att arbeta med."


"Forumteatern var en utmärkt form att få oss delaktiga och engagerade. Det gav mycket att fundera över i vår roll som pedagoger och med Likabehandlingsarbetet."


"Eftermiddagen med Breyta var helt suverän! Så ska förändringsarbete gå till! Blev mycket inspirerad och vi tänker omarbeta vår likabehandlingsplan bums!"


"Sällan går man från ett heldagsseminarium och känner sig så sugen på att jobba - vi stog länge på parkeringen efteråt och diskuterade olika situationer som Breyta spelat upp."


Premiär

Kära bloggläsare!
Forumteatergruppen Breyta är nöjda och glada på väg hem från Göteborg där vi har haft spelning om likabehandling med Myndigheten för skolutveckling. I går hade vi premiär i Stockholm. Vi är imponerade av alla kreativa konstruktiva idéer, handlingar och tankar som publiken delade med oss och varandra. Tack till såväl deltagare från skolor i Göteborg och Stockholmsregionerna som till er på Myndigheten för skolutveckling och alla ombudsmän. Efter dagar som de här har man verkligen gott hopp om att skolor i Sverige på ett klokt sätt arbetar mot diskriminering, trakasserier och kränkningar. Tack!


Välkommen till forumteatergruppen Breytas blogg!

Just nu repeterar vi vår nya föreställning som vi gör på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling. Arbetsnamnet är "Allas lika värde" och handlar om kränkningar i skolvärlden. Pjäsen har premiär den 10/9 i Stockholm för att sedan visas på olika platser i landet under hösten. Pjäsen tar bl.a.upp ämnen som: "hetero-norm", nätmobbing, rasism och osynliga handikapp.

RSS 2.0