Breytadagbok i mars och april

Nu har vi åkt till många platser i landet och dessutom haft premiär på vår nya föreställning Falla mellan stolarna.

Premiär
14/3 Spelade vi Falla mellan stolarna för första gången. Vi spelade för en entusiastisk publik på Norra Latins konferensanläggning under Myndigheten för skolutvecklings konferens. Poliser, socialsekreterare, skolledare, lärare såväl som personal från barn och ungdomspsykiatri var på plats. Alla kom de från små kommuner i landet som fått verksamhetsbidrag för att utveckla god samverkan med mål att barn som antingen far illa eller riskerar att fara illa inte ska falla mellan stolarna. Publiken gav lysande respons. De kom omedelbart med idéer och bjöd på förslag till hur man kan utveckla sitt agerande för att gemensamt bli bättre på samverkan och att hantera såväl barn som vuxna i barns närhet. Efter föreställningen är vi nöjda och glada och förstår att vi hamnat helt rätt i det vi skildrat.

Lika - Olika i Kristianstad 31/3 Spelade vi vår föreställning om likabehandling i ett café för personalen på en gymnasieskola. En av våra scener skildrar bl. a. en skoledare som inte lyssnar på den ur personalen som oroas för att en kollega uttrycker sig rasistiskt. Här kom bl.a. framåt idéer om hur man kan stå på sig och koppla på fack och skyddsombud ifall skolledaren inte tar sin uppgift att verka för likabehandling på allvar. Tack Sibel med kollegor. Ganska trötta tar vi oss hem med tåget hela vägen igen. Kul Lisa att du är med oss och spelar.

Myndigheten för skolutveckling i Stockholm
Så var det dags för Falla mellan stolarna igen. Nu på Piperska Muren. Att ha mandat för sitt uppdrag och att strukturen stödjer samverkan lyftes som viktiga aspekter i fyrahörnsövningen som startar vårt gemensamma reflekterande. Återigen har vi förmånen att möta en fantastiskt aktiv publik som bjuder på det ena sättet att agera efter det andra. Vad glada vi är över att få se så mycket bra arbete som görs.

Degerfors
Ett varmt mottagande i ett soligt Degerfors. Vi spelade Lika - Olika. Först för en stor publikgrupp med personal från flera olika skolor därefter för en liten grupp med personal från ytterligare två skolor. Några ur publiken kastar sig fram på scenen för att prova sig fram i hur man kan göra t. ex. när en elev har fått hotfulla sms. Flera kom med idéer till hur man kan göra i de olika situationerna. En varm behaglig stämning, men också åsiktsskiljaktighet. Det är så skönt när allt runtomkring klaffar, tack alla ni som hjälpte oss.

Karlstad Solen sken från himmelen, från MSU och från publiken. Här fick vi verkligen se vad det innebär att vara lösningsorienterad och konkret, att inte bara prata om det. Barn och deras familjer får bra stöd när kunniga yrkesutövare gör på sätt som föder lösningar. Fantastiskt lärorikt. Vi tycker att vi är så lyckligt lottade som får ta del av att det som från början inte fungerar kan hanteras på sätt som förändrar!

Malmö
Skönt att ha människor runt omkring sig som litar på en och stöttar en. Inte minst när dörren till hotellrummet går i baklås, till slut borras upp av låssmeden och man kommer inrusande tio minuter innan föreställningen börjar. Pust! Sagolik dynamik i publikgruppen. Även här får vi se exempel på hur man möter ett barn som blivit misshandlat och hur man samspelar under ett möte med pappan i en familj där det nog händer en del.

Malmö igen Nu Lika-Olika för forumteaterfestival publik. Hela Breyta är samlat inklusive Frida och vår baby Leija. Det är kul att vara tillsammans på festival, att se andra spela, att lyssna till vad andra gjort, att mötas under så välorganiserade former och inte minst att spela på festivalen. Spelningen präglades av fart och fläkt. Många bytte ut, fler hade velat byta ut bara där hade funnits tid. Det är härligt när utbytaren ställer sig på bordet - vi behöver bryta diskurserna, mönstren, förväntningarna för att förändra i grunden. Vi behöver göra de kloka dragen, vara i stunden och agera. Tack för att ni gemensamt med oss utforskar!

Falla mellan stolarna

Falla mellan stolarna-

Föreställningar för personalgrupper som arbetar med samverkan.

  

På uppdrag för Myndigheten för Skolutveckling har Breyta även skapat en pjäs som riktar sig till polis, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och skola.


Falla mellan stolarna heter den och utgörs av scener där samverkan är central för att barn som riskerar att fara illa inte ska falla mellan stolarna för dessa verksamheter. Under våren 2008 spelar vi föreställningen under konferenser riktade till polis, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri samt skola, anordnade av Myndigheten för skolutveckling.

Vill din kommun beställa Falla mellan stolarna?

Föreställningarna går att beställa till studiedagar. Vi erbjuder halvdagar med aktivt arbete och reflektion kring konkreta problemsituationer med anknytning till samverkan mellan verksamheter som har ansvar för barn och ungas välbefinnande.

  

  

  

  
  


RSS 2.0