Öppna föreställningen den 1 februari

Tack alla ni som kom och var med på vår öppna föreställning.


Två aktiva, positiva publikgrupper som bjöd på fart, allvar, ilska, värme seriositet och spontanitet. Det står helt klart att det finns många ute på skolorna som aktivt arbetar för likabehandling.

Vi hade glädjen att få spela och arbeta med alla fem scenerna under dagen, d.v.s. alla de 5 diskrimineringsgrunderna. Publiken får nämligen rösta på den scen som de helst vill arbeta vidare med.

Scenen om SMS -kränkning brukar vi ofta få arbeta med, medan scenen om heteronormativitet inte lika ofta blir vald. Men i fredags valdes båda. Många inhopp kom också i scenerna om sexuella trakasserier, kränkning p.g.a. handikapp och i scenen om hur prov kan läggas på ett diskriminerande sätt.


Lycka till med likabehandlingsarbetet!


Glada och nöjda hälsningar från oss i Breyta.


RSS 2.0